広島で免許を取るなら、公認自動車学校 ロイヤルドライビングスクールへ

Đến việt nam

Số lượng học viên người Việt Nam tốt nghiệp trường dạy lái xe Royal hiroshima ngày càng tăng

Tại Royal, số lượng học viên người việt nam tốt nghiệp đang tăng lên theo hằng năm. Bạn có muốn thử làm điều đó không?

Chương trình dành cho người Việt nam

Phiên dịch

Vì Royal có nhân viên người Việt nam nên bạn có thể yên tâm trao đổi với nhân viên

※ Không có giáo viên người Việt nam

Chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ học viên cho đến khi tốt nghiệp

Trả góp

Về phí đào , nếu bạn không thể thanh toán 1 lần thì có thể chia ra trả góp làm 2 lần

Trả góp 2 lần
Trả góp

Có thể thanh toán trả góp (1 lần ~ 36 lần)
※ Cần có kiểm duyệt hồ sơ trước đó

Giáo trình

Tại Royal, sách giáo khoa・sách ôn đề・sách hướng dẫn đã được dịch sang tiếng Việt nam để bạn có thể tiếp thu bài học một cách tốt nhất

hãy lấy bằng lái tại Royal

Bằng lái có thể đạt được tại ROYAL

Tiền phí giới thiệu

Học Viên đã tốt nghiệp khi giới thiệu người khác học bằng lái tại ROYAL thì học viên đó sẽ nhận được 5000 yên tiền phí giới thiệu tứ nhà trường

ページの先頭に戻る