広島で免許を取るなら、公認自動車学校 ロイヤルドライビングスクールへ

Đến việt nam

hướng dẫn

1  Là ngôi trường có nhiều học viên tốt nghiệp nhất tại tỉnh Hiroshima

2  Mỗi năm đã có rất nhiều học viên người Việt Nam tốt nghiệp

 

Đặc tính

1 Có người hướng dẫn cho đến lúc nhập học

2 Luôn có người hướng dẫn và tư vấn

3 Có chuẩn bị tài liệu bắng tiếng việt

4 Có xe buýt đưa đón miễn phí từ ga kaitaichi

 

 

 

Giảng bài

1 Luôn chuẩn những thông tin cơ bản đã đượe dịch sẵn sang tiếng việt

2 Được dạy và hướng dẫn bởi giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm

3 Luôn có những buổi học hướng dẫn và ôn tập khi thi

4 Tài liệu video luôn có phụ đề

5 Là trường có được rất nhiều khen ngợi

 

Học bằng video

Lời nhắn nhủ và thông điệp từ sinh viên đã tốt nghiệp

1 Tôi cảm thấy an tâm vì ngoài tôi ra còn có người Việt Nam

2 Ngoài hướng dẫn ra còn có hình và tranh ảnh minh họa

 

 

 

ページの先頭に戻る